Monthly Archives - decembar 2021

Ski Tunning i keramička obrada kantni

Šta je zapravo tjuning kantni na skijama? Kantne su čelični ulošci – mikro šine koje razdvajaju bazu skije od bočnog zida. U karving zaokretu skija kliza po snijegu na naoštrenoj kantni. Oštrenje baznog dijela kantne zove se tjuning. Oštrenje bočnog dijela kantne je proces koji može da obavi svaka klasična mašina za obradu skija koje vidimo u raznim servisima, ili pak stručan i obučen serviser koji oštrenje bočnog dijela kantni radi ručno. Naravno, ovo objašnjenje je uprošćena verzija složenih operacija koje [...]

Detaljnije...